Edumed poziomo 800x216 

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych EDUMED
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum

Szanowni Państwo,

Ustawiczne kształcenie zawodowe kadr medycznych, jest istotnym czynnikiem wpływającym na udzielanie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych, wpływa na aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych. Umożliwianie podnoszenia kompetencji zawodowych stanowi jeden z nadrzędnych, statutowych celów Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego od 2015 roku zawarty jest w strukturze UJK, do głównych jego zadań należy przygotowywanie oraz realizacja kursów i szkoleń z zakresu kształcenia podyplomowego dedykowanego dla przedstawicieli zawodów medycznych. Ośrodek organizuje kursy dokształcające, kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz specjalizacje na podstawie programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY’’ rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” od 2019 roku, przeprowadzono kilka edycji szkoleń specjalistycznych, w których uczestniczyli studenci studiów II st. kierunków pielęgniarstwo i położnictwo mogący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W 2021 roku w odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemiologicznego przeprowadzono 46 edycji szkoleń z zakresu szczepień ochronnych przeciw COVID – 19 dla grup zawodowych farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych. Ośrodek Kształcenia gwarantuje wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, pomieszczenia wykładowe oraz ćwiczeniowe z technicznym wyposażeniem spełniającym kryteria programów kursów, zaplecze socjalne a także organizację części szkolenia praktycznego w placówkach ochrony zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych kursach.
Kierownik Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych
dr n. o zdr. Agnieszka Wencel - Wawrzeńczyk